W 2022 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 167 miliardów euro. Oznacza to wzrost o 20% w stosunku do poprzedniego roku.

Eksport z Polski do Niemiec wzrósł o 12%, do 77,3 miliarda euro. Głównymi produktami eksportowymi były maszyny i urządzenia (35%), pojazdy samochodowe (20%), wyroby chemiczne (10%), wyroby metalurgiczne (8%) i produkty rolno-spożywcze (7%).

Import z Niemiec do Polski wzrósł o 15%, do 90,2 miliarda euro. Głównymi produktami importowymi były maszyny i urządzenia (30%), pojazdy samochodowe (25%), wyroby chemiczne (10%), wyroby metalurgiczne (9%) i produkty rolno-spożywcze (8%).

Wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami to efekt kilku czynników, w tym:

 • Stabilnego wzrostu gospodarczego w obu krajach
 • Zbliżonej struktury gospodarki
 • Niskich kosztów transportu
 • Łatwości prowadzenia działalności gospodarczej

Rosnąca wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami to dobra wiadomość dla firm spedycyjnych realizujących przewozy drobnicowe do tych krajów. Popyt na tego typu usługi rośnie, co stwarza nowe możliwości rozwoju dla firm z branży.

Jakie korzyści dla firm spedycyjnych niesie ze sobą wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami?

 • Wzrost wolumenu przewozów – wzrost wymiany handlowej oznacza, że firmy spedycyjne będą mogły przewozić więcej towarów pomiędzy Polską a Niemcami.
 • Wzrost cen frachtu – rosnący popyt na usługi spedycyjne może prowadzić do wzrostu cen frachtu.
 • Nowe możliwości rozwoju – wzrost wymiany handlowej może stworzyć nowe możliwości rozwoju dla firm spedycyjnych, takie jak rozszerzenie działalności na nowe rynki czy wprowadzenie nowych usług.

Jak firmy spedycyjne mogą wykorzystać wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami?

 • Wzrost efektywności – firmy spedycyjne mogą zwiększyć efektywność swojej działalności, aby sprostać rosnącemu popytowi.
 • Ukierunkowanie na nowe rynki – firmy spedycyjne mogą rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki, takie jak Niemcy.
 • Wprowadzenie nowych usług – firmy spedycyjne mogą wprowadzić nowe usługi, aby zaspokoić potrzeby klientów.

Wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami to szansa dla firm spedycyjnych na rozwój. Firmy, które wykorzystają ten trend, mogą zwiększyć swoje przychody i zyskać przewagę konkurencyjną.

Dodatkowe informacje:

 • Polska jest piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec.
 • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski.
 • Główne szlaki transportowe pomiędzy Polską a Niemcami to:
  • droga krajowa E30,
  • autostrada A2,
  • linia kolejowa E30.