W 2022 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską a Norwegią oraz Szwecją osiągnęła rekordowy poziom. Wartość towarów sprzedanych przez Polskę do tych krajów wyniosła 11,2 miliarda euro, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Import z Norwegii i Szwecji do Polski również wzrósł, osiągając wartość 12,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 15%.

Głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Norwegii i Szwecji są:

 • maszyny i urządzenia (28%),
 • pojazdy samochodowe (18%),
 • wyroby chemiczne (12%),
 • wyroby metalurgiczne (10%),
 • produkty rolno-spożywcze (9%).

Głównymi produktami importowanymi z Norwegii i Szwecji do Polski są:

 • maszyny i urządzenia (27%),
 • pojazdy samochodowe (22%),
 • wyroby chemiczne (12%),
 • wyroby metalurgiczne (9%),
 • produkty rolno-spożywcze (8%).

Wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją jest efektem kilku czynników, w tym:

 • stabilnego wzrostu gospodarczego w tych krajach,
 • zbliżonej struktury gospodarki,
 • niskich kosztów transportu,
 • łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Rosnąca wymiana handlowa pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją to dobra wiadomość dla firm spedycyjnych realizujących przewozy drobnicowe do tych krajów. Popyt na tego typu usługi rośnie, co stwarza nowe możliwości rozwoju dla firm z branży.

Jakie korzyści dla firm spedycyjnych niesie ze sobą wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją?

 • Wzrost wolumenu przewozów – wzrost wymiany handlowej oznacza, że firmy spedycyjne będą mogły przewozić więcej towarów pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją.
 • Wzrost cen frachtu – rosnący popyt na usługi spedycyjne może prowadzić do wzrostu cen frachtu.
 • Nowe możliwości rozwoju – wzrost wymiany handlowej może stworzyć nowe możliwości rozwoju dla firm spedycyjnych, takie jak rozszerzenie działalności na nowe rynki czy wprowadzenie nowych usług.

Jak firmy spedycyjne mogą wykorzystać wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją?

 • Wzrost efektywności – firmy spedycyjne mogą zwiększyć efektywność swojej działalności, aby sprostać rosnącemu popytowi.
 • Ukierunkowanie na nowe rynki – firmy spedycyjne mogą rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki, takie jak Norwegia i Szwecja.
 • Wprowadzenie nowych usług – firmy spedycyjne mogą wprowadzić nowe usługi, aby zaspokoić potrzeby klientów.

Wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Norwegią/Szwecją to szansa dla firm spedycyjnych na rozwój. Firmy, które wykorzystają ten trend, mogą zwiększyć swoje przychody i zyskać przewagę konkurencyjną.